Kotiväelle

Kemijärven lukio on monipuolinen toisen asteen oppilaitos. Lukio-opinnot tarjoavat hyvät edellytykset jatko-opintoihin. Mottona on jo pitkään ollut:

“Tietoa, taitoa, sivistystä – lukiosta eväät hyvään elämään.”

onnen_tunne_taustaton

Kemijärven lukiossa

  • on lämmin ja turvallinen yhteisö, jossa opettajat tuntevat kaikki opiskelijansa
  • annetaan opiskelijalle tarvittaessa tukiopetusta ja apua läksyjen tekemiseen
  • tarjotaan erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan palveluita
  • on laaja opintotarjonta, joten opiskelijan on mahdollista suorittaa kaikki valtakunnalliset opintojaksot ja kiinnostuksensa mukaan erilaisia paikallisia opintojaksoja
  • yhteistyö huoltajien kanssa toimii.